уеб-дизайн и програмиране

Мрежа Nowhere

NOWHERE E-zine - извор на вдъхновение

Въпроси и отговори

В: Какво представляват скобите и звездичките пред полетата?

О: В скоби е дадена минималната задължителна дължина на всяко поле, а наличието на звездичка след името му означава, че попълването му е задължително за дадената форма!

от 12.01.2006 г.
Всички въпроси/отговори