уеб-дизайн и програмиране

Мрежа Nowhere

NOWHERE E-zine - извор на вдъхновение

Въпроси и отговори

В: Какво значи картинката с удивителната?! Защо някои заглавия съдържат удивителна?

О: Картинката !, както и удивителния знак в началото на творбата, когато не може да бъде представен с картинка, означават, че творбата, мнението, коментара и т.н. съдържа нецензурен език, който е нужен за постигане на художествения ефект или употребата му е обоснована (по субективна преценка на модератора или администратора). Ако това Ви засяга, пишете ни! Ако използването на подобен език е самоцелно, ще бъде санкционирано с незабавно изтриване или отказ за публикуване.

от 21.03.2006 г.
Всички въпроси/отговори