уеб-дизайн и програмиране

Мрежа Nowhere

NOWHERE E-zine - извор на вдъхновение

Разказ с продължение

Момиче в беда


Автор: NaoV     от 30.08.2004, 07:38     Добави нова глава По-голям шрифт По-малък шрифт     всички глави


  Нев бързаше към срещата с непознатия, озадачен от това, което бе научил, но и нетърпелив да се сдобие с останалата част от парите. Или имаше нещо повече от печалбата, което го тласкаше напред, може би някакво влечение към нещо чудно и непознато... Вървеше така замислен, когато видя млада жена и двама бандити, готови да я нападнат. Понечи да продължи пътя си- какво му влизаше в работата, но внезапно промени намерението си и се насочи към дамата в беда.
 

 
 Когато Айслин видя нападателите вече бе твърде късно. Единият, извадил нож, се насочи застрашително към нея. Нямаше време за преговори, а тя нямаше и намерение. Ножът мина на сантиметри от лицето й, а нападателя, ядосан от несполучливия удар се канеше да нанесе нов. Изведнъж от някъде изскочи някакъв мъж и се хвърли върху втория нападател.
 
-Да се позабавляваме- изхили се Нев и срита огромния бандит.
 
-Само си търсиш белята- процеди Айслин, разминавайки се за втори път на косъм с ножа на другия. Откъде по дяволите се беше появил и този?
 
 
 
 Израснал в улични схватки като тази Нев, с лекота се справи с единия бандит. Понечи да се обърне, за да види какво става с момичето и с другия, когато нещо тежко се стовари върху главата му. Айслин стоеше до проснатия на земята Нев и разтриваше ръката си, с която го беше зашеметила. Надяваше се да не е имал достатъчно време да я разгледа, защото в противен случай я очакваха неприятности. И все пак уличната борба я бе забавила, може би фатално. Айслин се огледа наоколо- от Роланд нямаше и следа.

« Глава 7  |  всички глави  |  Глава 9 »