NOWHERE - виртуална библиотека
http://www.4bg.net/ - Безплатно публикуване!

Теню Тенев (Джонбула) - "Цветна пролет" - Поезия

Агънцето бяло

Агънцето бяло
жално е забляло,
плаче и не спира
за свойта майка мила

Плаче и говори
из широки двори
-Где е мойта майка,
майка ми Ваклушка?

Шаро не изтрая
весело излая
-Агънце бяло
стига си ревало

-Твойта мила мама
тук сега я няма
тя пасе тревичка
в близката горичка

-Скоро ще се върне
и с млекце накърми
Агънцето бяло
да расте голямо

Мойто родно село

Мойто родно село
Тополяне се нарича
-Кой е роден в него
най-много го обича.

Хубаво е и се слави
с топлите си бани.
-Кой каквото и да прави
там на баня ще остане!

Хубава е тополянската гора
пролет там е райска красота
послано е с килими
от пролетни цветя.

Тополяне най-се слави
с добри хора,здрави и корави,
щото имат буйни златни ниви
и зелени поляни и ливади.

За любовта

погледната през четирите сезона

Пролет

1.Пролет,пролет цветна пролет
ти събуди любовта ми
и кръвта ми в мен лудува
като море в буря разбушува
за любов сърцето ми тъгува

Лято

2.Стоим под ореха на сянка
с уморени питащи очи
-Къде отиде любовта ни ?
-Кажи ми мила ти!
-Ами-горещината я стопи...

Есен

3.Листата падат пожълтели
и пръскат се на всичките страни
вятърът любовта ни пак подгони
И защо небето сълзи рони
във тез дъждовни дни
кажи ми мила ти!

Зима

4.Студена зима е сега
Студ и мраз сърцата ни скова
-Къде отиде огън любовта ни?
-Кажи ми мила ти?
-Ами студът ги замрази!