Nowhere - виртуална библиотека
http://www.4bg.net/ - Безплатно публикуване!
Атанас Добромиров - "Фейлетон с Ф" - Импресия

Фъф Фоайето на Филаделфийската Филхармония цареше Феноменално оживление. Фсички Феерично, но Флегматично Фсяваха  смут, Фантазирайки си предстоящата среща с Главния Факир на индийския цирк, гостуващ в града ...
Един дребен като Фъстък Фаготист се Фъртеше около Филадендрона като Фърфалак и Фъфлеше на колежката си, Флейтистката Фани, че не понасял Финтифлюшките й. Тя от своя страна подскочи като Фазан и го заудря с Франзела по Фъстъчената тиква. Ф следствие на това Фтори Фагот отскочи като пъстърва от Фотьойлът си и се фпусна да помага на колегата си. Ф последвалата Фантастична картинка Фсички мъже закрещяха на Фалцет, че ще си потърсят правата пред Филаделфийския градски съд, а жените обидено се Фръцнаха и заявиха, че ще се оплачат на Феята от градския Фонтан за отношението към парцалките им.
В този миг пред Филхармонията спря Файтон и от него бавно и на талази, като Фалос на индийски слон се заизмъква Факирът. Първа Флигорна запали Факел Ф негова чест, а Фтора си поръси главата с Формалин и се Фтурна да го посреща.
След срещата Фсички Фриволно се оплюскаха с Фрикасе, а на другия ден се Фукаха навсякъде, че отблизо са гледали как индийски Факир, свири на Френски Фанфар и танцува Фатално близо със змия от Филипините...

Nowhere